Tratě pro předškolácké kategorie jsou situovány v prostoru hřiště. Ostatní tratě pro žákovské kategorie a starší vedou převážně po loukách a polních cestách.

Trať pro dorostenecké kategorie a kategorie dospělých - okruh 4km (převýšení 110m / 4km)

Skutečná délka trati pro hlavní závod je 4,6 km resp 8,6 km

viz také https://mapy.cz/s/cureregute

 

 

 

 

 

 

Facebook